ORGANISERING

 • Sartor Cup blir avviklet i samsvar med NFF og Hordaland Fotballkrets sine retningslinjer.
 • Det blir spilt 7’er-fotball i klassene G/J 10 og G/J 11 og 9’er fotball i klassene G/J 12 år. Klassene G/J 7 spiller 3’er fotball, og 8 og 9  åringene spiller 5’er fotball.
 • Alle lagene skal spille 3 eller 4 kamper på Sartor Cup og det spilles ikke sluttspill.
 • Det er ingen grense for hvor mange spillere hvert lag kan ha med.
 • Hver kamp er på minimum 2 x 13 minutt.
 • Lagene må møte ved banen de skal spille på senest 5 minutt før kampstart.

Dersom 2 lag har like drakter, er det bortelaget som skal skifte drakter. Dette kan gjøres ved at lagene har med seg draktoverdel eller overtrekk/vester i annen farge.

Regler for foreldre

 1. Møt frem til kamp og trening. Barna ønsker det.
 2. Gi oppmuntring til alle spillere under kampen – ikke bare dine egne barn.
 3. Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke kritikk.
 4. Respekter lagleder sin bruk av spillere. Ikke prøv å påvirka han/henne under kampen.
 5. Se på dommeren som en rettleder. Ikke kritiser avgjørelsene.
 6. Hjelp barnet ditt til å tole både seier og tap.
 7. Stimuler og oppmuntre barnet ditt til å delta, men ikke press de.
 8. Spør om kampen var morsom og spennende, ikke bare om resultatet.
 9. Sørg for rett og fornuftig utstyr, ikke overdriv.
 10. Vis respekt for det arbeidet fotballklubben gjør. Klubben treng din help.
 11. Tenk på at det er barnet ditt som spiller fotball, ikke du.
 12. Husk at det viktigaste av alt er at barnet ditt trives og har det gøy sammen med venner.

Holdning til dommeren

 1. Vis respekt for dommerene sine avgjørelser.
 2. Slå ned på kritikk av dommeren.
 3. Lær spillerne at også dommeren kan gjøre feil – like mye som en spiller.
 4. Diskuter omstridde dommeravgjørelser saklig med spillerne etter kampen.
 5. Er du uenig med dommeren, hold det for deg selv, og ta det opp med dommeren på en saklig måte etter kampen.
 6. Gjør ditt for at også dommeren synest det er morsomt å være på banen.

Spilleregler

7’er-fotball for barn til og med 12 år

Overordnet for all dømming i disse klassene er at dommeren skal se på fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig bryte av spillet, men sørge for at alle spillerne blir behandlet likt. Dommeren skal i stor grad rettlede når spillerne gjør feil.

 1. Banen bør være minst 40 x 20 m – maksimum 60 x 40 m. Lengden skal være større enn bredden
 2. Målene bør være 5 x 2 meter. Det kan brukes mindre mål, for eksempel handballmål. Målene skal være forsvarleg sikra mot å velta.
 3. Ball nr. 4 skal brukes. I klasser under 10 år kan ball nr. 3 brukes.
 4. Et lag kan ha maksimum 7 spillere på banen samtidig. Tallet på innbyttere er ubegrenset. Spillerne kan byttes ut og inn.
 5. Spillerne må ha passende klær, leggskinn er påbudt.
 6. Dommeren må ha god kjennskap til reglene og intensjonen med barnefotball.
 7. For turneringer gjeld eget reglement for spilletiden (på Sartor Cup er kampene 2×13 min.).
 8. Før kampen starter velger lagene mellom banehalvdel (spilleretning 1. omgang) eller avspark. Etter godkjent scoring vert spillet sett i gang igjen fra midten av banen.
 9. Når hele ballen går ut over (hele bredden av) sidelinjen, skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren rettlede og la (samme) spilleren ta nytt kast.
 10. Når hele ballen har passert målstreken skal det dømmes mål. Mål kan ikke lages direkte (uten at andre spillere har vært borti ballen) fra innkast (fra sidelinjen).
 11. Offside blir ikke praktisert.
 12. a) Direkte frispark skal dømmes når en spiller med vilje
  • a) feller en motspiller
  • b) holder eller dytter en motspiller
  • c) tar ballen med handa, eller
  • d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne. Alle direkte frispark som vert dømt innenfor straffesparkfeltet skal tas som straffespark fra straffesparkfeltlina. Dommeren bør gi tilsnakk når regelbrudd gjentar seg. Kort (gult/rødt) skal ikke brukes.
 13. Blir ballen med vilje spilt (med foten) eller kastet (ved innkast) tilbake til egen målvakt, og målvakten tar ballen med hendene, skal det påpekes at dette ikke er lovlig, og deretter la målvakten spille ut på vanlig måte. Skjer dette flere ganger, skal motstanderen tildeles indirekte frispark fra straffesparkfeltlina.
 14. Målspark (utspark fra mål) skal tas dersom hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen spilles/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken.
 15. Hjørnespark skal tas fra det punktet der mållinjen og sidelinjen møtes.

Kommentar: Til regel 10 og 11: Hva som er med vilje, ikke i forfjamselsen, eller i tankeløshet osv. er ofte svært vanskelige vurderingsspørsmål, der det gjelder å utvise et rettvist skjønn.

Retningslinjer for kamper og turneringer for barn under 10 år

(i Hordaland også gjort gjeldende for 11- og 12-åringar)

Styret for Norges Fotballforbund har vedtatt:

Minifotball er barna sitt første møte med organisert fotball. Siktemålet med minifotball er at alle skal delta på lik linje, først og fremst for å ha det morsomt i positiv ball-lek sammen med venner. Derfor vil vi at alle tiltak for miniputter skal følge disse retningslinjene:

 1. Oppsett av kamper og turneringer bygger på prinsippet om jamnest mulig motstand.
 2. I turneringer skal hver kamp telle for seg. Det skal ikke være avgjørende å vinne en kamp for å delta i neste. Det skal ikke arrangeres til sluttspill, og ikke utpekes avdelings-, klasse- eller puljevinnere i serier eller turneringer. Serietabeller blir ikke brukt.
 3. I turneringer spiller hvert lag minst tre kamper. (vi forsøker å få til 4)
 4. Dersom arrangøren ønsker premiering, skal alle lag/hver spiller ha same type premie.
 5. Barn under 10 år kan bare delta i konkurranser i idrettslaget og i lokalmiljøet.
 6. Ingen må «toppe» laget, fordi dette strider mot minifotballen sitt siktemål og mening.
 7. I minifotballen spiller alle på laget like mye. Så langt det er mulig, veksler spillerne om å spille fra start. Det er også ønskelig at barna får erfaring fra å spillet på ulike plasser på laget.
 8. Barn bør oppmuntres til å delta i flere idretter. Allsidig idrettserfaring er positivt med tanke på barna sin generelle utvikling, og for den prestasjonsmessige utviklingen deres i fotball. Deltakelse i andre idretter skal ikke gi de dårligere anledning til å delta i fotball. Fotballtrening i vinterhalvåret er frivillig.